ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 36,57
EUR 38,74
UaRu
  1. Головна
  2. /
  3. Аналітика
  4. /
  5. Гендерне питання: чи мають жінки в Україні рівні права?

Гендерне питання: чи мають жінки в Україні рівні права?

368

Хто має бути головним: чоловік чи жінка? Раніше все було чітко і конкретно: головний в домі чоловік. Для жінки ж завжди була відведена роль «шиї», яка мала направляти свого коханого в потрібному напрямку. Але з часом все стало змінюватись. У ХХ ст. жінки активно стати боротись за свої права.

Варто зупинись на визначенні поняття «гендер», що походить від грецького „генос” („походження”, „матеріальний носій спадковості”, „той, що народжує”).  В соціальні науки було введено цей термін Енн Оклей в 70-ті роки ХХ ст.

Важливо, що гендерна рівність є однією з ознак правової держави, що зобов'язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених міжнародним законодавством.

Яким є становище жінок в Україні на сьогоднішній день? Основною проблемою є декларативний характер гендерної рівності та формальність прав жінок. Реальна ситуація багато в чому є прямо протилежною правовим нормам. Основними жіночими проблемами є домашнє насильство, проституція та торгівля жінками, наркоманія, безробіття, відсутність послідовної державної політики в цій сфері.

Особливої гостроти набула проблема сексуальних зазіхань, якi вважаються нормою у відносинах між керiвниками-чоловiками та пiдлеглими-жiнками. Чинне законодавство de jure гарантує чоловікам та жінкам України рiвнi права та можливості, але наскільки вони реально допомагають жінкам відчути себе вільними та рівними в політичній, культурній, соціальній, економічній сфері, у працевлаштуванні та в повсякденному житті?

До речі принцип гендерної рівності закріплений в Конституції України. Статті 3, 21, 23, 24 Конституції закріплюють рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя. Частина третя ст. 24 Конституції України, безпосередньо присвячена подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівність прав жінок i чоловіків забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-полiтичнiй та культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за неї i так далi. Йдеться також про те, що створюються умови, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством. Мова йде про правовий захист, матеріальну і моральну підтримку материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам та матерям.

Законодавчо чоловіки позбавлені такої можливості. Саме такий підхід є характерною ілюстрацією формального розуміння принципу гендерної рівності.

Варто зазначити, що найбільш відчутна гендерна нерівність у декількох сферах – праці та зайнятості, в сфері політики, у сімейному та повсякденному житті.

Резюме: на шляху до встановлення гендерної рівності в Україні стоять такі чинники:

   - Стереотипи. Багато хто і зараз розглядає жінку як слабку у порівнянні з чоловіком істоту, яка є другорядною в суспільному, політичному та економічному житті.  

   - Криза в економіці (гостро стоїть питання безробіття, яке часто штовхає жінок на заробітчанство, що нерідко призводить то продажу жінок та подальшої сексуальної експлуатації) та переважаючий на ринку праці попит на працівників-чоловіків, а не жінок.

   - Слаборозвинуте громадянське суспільство, у тому числі пасивність жіночих організацій та окремих жінок у відстоюванні своїх законних прав та свобод.

   - Відсутність національного механізму щодо забезпечення рівних прав i можливостей жінок i чоловіків в усіх сферах суспільного життя.

Наразі Україна потребує створення і реалізації державної програми подолання гендерної нерівності, адже зміни у становищі жінок в Україні можливі лише за умови послідовної державної гендерної політики.

А кому стояти на чолі сім’ї, робочого колективу чи країни – вирішувати лише жінкам. Вони мають активно діяти, заявляти про себе і ситуація обов’язково зміниться.

За матеріалами: www.belozerka.just.ks.ua

Світлана Носата для ІП "Українські реалії"
Коментарі
Додати коментар
Ваше ім'я*
Текст повідомлення*
ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Статті по темі

Переглянути новини за період:Корисні новини

Всі новини

Благодійні фонди України
Благотворительный Фонд
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро